vlajka cz  vlajka de  vlajka fr  vlajka en
banner hranol
banner brikety

Výroba

Největší přednosti naší výroby eurohranolů a dřevěných briket

 

Nakupujeme kulatinu, kterou řežeme v naší pilnici. Máme tedy kontrolu nad kvalitou od samého počátku výrobního procesu a jsme schopni pružně reagovat na požadavky atypických rozměrů.

foto vyrobafoto vyrobafoto vyroba_obrazek17.jpgfoto vyroba

Před vstupem na kapovací linku měříme vlhkost každé desky automatickým měřícím systémem a neshodný materiál automaticky vyřazujeme. Z naší výroby neodchází žádný vlhký či přesušený materiál.

foto vyroba_obrazek22.jpg

K vyřezávání vad a délkové optimalizaci používáme optický systém (scanner) – je zde vyloučen lidský faktor. Dosahujeme vysoké a konstantní kvality při maximální výtěži.

foto vyrobafoto vyrobafoto vyrobafoto vyrobafoto vyroba

Lepení ve stěnových lisech je obsluhováno manuálně, aby byla zabezpečena maximální kontrola kvality lepeného hranolu.

foto vyroba_obrazek47.jpgfoto vyrobafoto vyrobafoto vyroba

 

Popis výroby

 

Nakoupenou kulatinu měříme a délkově optimalizujeme na zařízení Baljer Zembrod. Kulatinu před vstupem do pilnice odkorníme frézovým odkorňovačem.

Pořez provádíme na třech úhlových kotoučových pilách a na pásové pile Primultinni.

Ostré řezivo a prizmy rozmítáme na dvouhřídelové pile Störti.

Po třech týdnech od pořezu řezivo vysušíme v sušárnách Mülbeck.

Suchý materiál převezeme na kapovací linku System TM. Zde je hráň řeziva automaticky rozebrána. U každé desky je zkontrolována vlhkost a je čtystraně ohoblována z důvodu odkrytí vad.

Pomocí scanneru WoodEye jsou vyhodnoceny veškeré vady (suky, smolníky, zamodrání, tlakové dřevo, rozměry) a na optimalizační pile jsou vyřezány.

Na vstupu do cinkovací linky Spanevello dochází k manuální kontrole materiálu a jednotlivé lamely jsou napojeny cinkovým spojem na délku 6 m.

Napojený materiál je opět čtystraně ohoblován a vizuálně ho zkontrolujeme.

Ohoblovaný materiál pomocí stěnových lisů lepíme do vícevrstvých hranolů. Po výstupní kontrole je lepený eurohranol přichystán k distribuci.

© Copyright TimberProduction s.r.o. 2021 - All rights reserved | engine a webdesign INT | Odkazy