Výroba

Největší přednosti naší výroby eurohranolů:

Nakupujeme kulatinu, kterou řežeme v naší pilnici. Máme tedy kontrolu nad kvalitou od samého počátku výrobního procesu a jsme schopni pružně reagovat na požadavky atypických rozměrů.

Před vstupem na kapovací linku měříme vlhkost každé desky automatickým měřícím systémem a neshodný materiál automaticky vyřazujeme. Z naší výroby neodchází žádný vlhký či přesušený materiál.

K vyřezávání vad a délkové optimalizaci používáme optický systém (scanner) – je zde vyloučen lidský faktor. Dosahujeme vysoké a konstantní kvality při maximální výtěži.
Postup výroby:


Nakoupenou kulatinu měříme a délkově optimalizujeme na zařízení Baljer Zembrod. Kulatinu před vstupem do pilnice odkorníme frézovým odkorňovačem a kořenové náběhy odfrézujeme reduktorem kořenových náběhů.

Timber
TIMBER PRODUCTION s.r.o. - pila

Prvotní pořez provádíme na dvou úhlových kotoučových pilách a na pásové pile Primultinni.

Desky omítáme na omítací pile MSK a prizmy rozmítáme na dvouhřídelové pile Störti.


Po třech týdnech od pořezu řezivo vysušíme v sušárnách Mülbeck.

Timber
TIMBER PRODUCTION s.r.o. - kapovací linka

Suchý materiál převezeme na optimalizační linku System TM. Zde je hráň řeziva automaticky rozebrána.

U každé desky je zkontrolována vlhkost a je čtystraně ohoblována z důvodu odkrytí vad.


Pomocí scanneru WoodEye jsou vyhodnoceny veškeré vady (suky, smolníky, zamodrání, tlakové dřevo, rozměry) a na optimalizační pile jsou vyřezány.

TIMBER PRODUCTION s.r.o. - scanner
TIMBER PRODUCTION s.r.o. - kontrola

Na vstupu do cinkovací linky Spanevello dochází k manuální kontrole materiálu a jednotlivé lamely jsou napojeny cinkovým spojem na délku 6 m.


Napojený materiál čtyřstranně ohoblujeme na frézkách Weinig Powermat 2400 nebo Hydromat 3000 a vizuálně ho zkontrolujeme.

TIMBER PRODUCTION s.r.o. - kontrola
TIMBER PRODUCTION s.r.o. - lepení

Ohoblovaný materiál pomocí stěnových lisů lepíme do vícevrstvých hranolů. 

Po vylepení je materiál uložen v temperovaném prostoru, kde dochází k vytvrzení lepidla.


Po výstupní kontrole je lepený eurohranol přichystán k distribuci.

TIMBER PRODUCTION s.r.o. - distribuce

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1