Produkty ze dřeva
beskydských lesů

TIMBER PRODUCTION s.r.o.


Jsme dřevozpracující společnost založená v roce 1994, sídlící uprostřed beskydských lesů.
Hlavním produktem je lepený eurohranol, kterého vyrobíme 8 000 m3 za rok.
Naše výrobky prodáváme v České republice, na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Švýcarsku a Itálii.

Našim cílem, je být zákazníkům silným a spolehlivým partnerem,
který zaručí dodávku lepených hranolů vyrobených přesně dle požadavků
a v konstantní vysoké kvalitě.

Timber
Certifikovaná výroba
Nakupujeme kulatinu, kterou řežeme v naší pilnici. Máme tedy kontrolu nad kvalitou od samého počátku výrobního procesu a jsme schopni pružně reagovat na požadavky atypických rozměrů.
Certifikovaná výrobaCertifikovaná výrobaCertifikovaná výroba
Evropský fond pro regionální rozvoj

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Projekt: “Komplexní řešení úspor energií ve společnosti TIMBER PRODUCTION s.r.o.”

Cílem projektu je modernizace centrálního vytápění a rozvodů (zejména rekonstrukce zdroje tepla, instalace nového kotle na spalování vlastního dřevního odpadu a celková rekonstrukce centrálního zdroje tepla, současně je řešen nový systém MaR ve zdroji), modernizace soustavy osvětlení (vnitřní i venkovní), snížení energetické náročnosti budovy a výrobních prostředků (systémy odsávání pilin z technologie, ventilace vč. rekuperace tepla) a instalace OZE (rekonstrukcí zdroje tepla za účelem vyšší účinnosti výroby tepla a lepším využitím biomasy - vlastního odpadu z dřevovýroby). Realizace projektu probíhá v letech 2015 - 2017. Spolufinancování je podpořeno prostřednictvím OPPIK, program Úspory energie